Technologia regeneracji opon

Firma BLACK OIL stosuje linię technologiczną metody Bandag bieżnikowania opon "na zimno".

Kompletny proces odnowy opony przebiega w siedmiu etapach:

 • Wstępna selekcja i inspekcja opony (ustalenie marki opony, jej data produkcji, ocena skali uszkodzeń)
 • Szorstkowanie (polega ono na starciu starego bieżnika, naprawieniu uszkodzeń w tym wbitych w oponę elementów metalowych, pęknięć i ubytków)
 • Przygotowanie taśmy bieżnikowej
 • Odbudowa opony
 • Nakładanie powłoki (nałożenie warstwy kleju oraz przyklejenie dokładnie uciętej taśmy z bieżnikiem do opony)
 • Wulkanizacja (umieszczenie opony w ciśnieniowych opończach zewnętrznej i wewnętrznej i włożenie zestawu opon do autoklawu, w którym pod wpływem ciśnienia i temperatury następuje proces trwałej wulkanizacji)
 • Kontrola końcowa przed eksploatacją (opona jest prześwietlana przez rentgen i sprawdzana przez dział kontroli, który stwierdza czy proces wulkanizacji jest poprawny)

Wulkanizacja zachodzi w komorze pod wpływem działania temperatury ok. 100°C (dużo niższej niż w technologii na gorąco) i ciśnienia.

Dzięki użyciu podwulkanizowanego bieżnika, wulkanizacja służy tylko do połączenia bieżnika z osnową. Zanim odbudowana opona przejdzie do autoklawu, zostaje delikatnie zapakowana w gumową powłokę, która nie dopuszcza do skręcenia zestawu, co eliminuje wszelkie naprężenia działające na osnowę. Wynik: uzyskanie wiązania silniejszego niż w przypadku oryginalnej osnowy, wysoka niezawodność, realna szansa na wydłużenie całkowitego okresu eksploatacji opony oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Zalety naszej technologii

 • Technologie specjalne bieżników Bandag i VIPAL dodatkowo podnoszą walory estetyczne opony.
 • Opona, szczególnie w pojazdach ciężarowych, bardzo często zużyta jest w stopniu 15 - 20%.  W przypadku jednokrotnym zastosowaniu opony nie zostaje ona wykorzystana w całości jej przydatności eksploatacyjnej. Dla samochodów ciężarowych i naczep ich całkowite wykorzystanie jest jak najbardziej wskazane i gra niebagatelną rolę w kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu bieżnikowania "na zimno" przedsiębiorca oszczędza pieniądze na zakup nowych opon lub rozbudowę swojej floty.
 • Większe możliwości bieżnikowania opon w różnych rozmiarach.
 • Bieżnik jest wstępnie wulkanizowany metodami przemysłowymi, z ciągłą kontrolą jakości.
 • Oryginalna osnowa pozostaje widoczna, co uniemożliwia ukrycie wieku i marki osnowy itp.
 • Niższe ciśnienie i temperatura wulkanizacji stanowią mniejsze obciążenie dla osnowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska firma BLACK OIL czynnie uczestniczy w programie utylizacji opon złomowych.

MADE WITH BLACK Oil